Salgs og leveringsbetingelser

Standard salgs-, retur- og leveringsbetingelser

Alle returer til Move AS må forhåndsgodkjennes.  Dette for å sikre at alle returer blir fanget opp i systemet.  Når en retur er godkjent må den være Move AS i hende inne 5 arbeidsdager fra godkjennelse.

 

Følgende punkter må være oppfylt for at en retur skal bli behandlet av Move AS

 

1.     Ved alle returer skal det medfølge et ferdig utfylt returskjema.  Dette fås av logistikkavdelingen hos Move AS.  Henvendelse til logistikk@move.no

2.      Kopi av returskjema skal festes godt synlig på utsiden av retureske.

3.     Kopi av ett av følgende skjemaer; ordrebekreftelse, pakkseddel, fraktbrev el. faktura, skal legges ved forsendelsen.

4.     Varen skal være skikkelig pakket i original emballasje, og det må ikke skrives direkte på emballasjen.

5.     Hvis ikke annet er avtalt, skal kunden betale frakt og forsikring.

 

Returer som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil enten bli returnert eller kreditert med et lavere beløp.

Det er en forutsetning for kreditering at varen(e) er i den stand de er avtalt å være ved godkjennelse.

 

 Generelle bestemmelser for kreditering av returnerte varer

 

1.     Returnummeret er ikke likestilt med godkjent retur. Før Move AS godkjenner returen, forbeholder vi oss retten til å undersøke produktet og sjekke at opplysningene som er lagt til grunn for returen er korrekte.

2.     Retur der returnummer, kopi av et av ovennevnte papirer er med, og varen pakket i originalemballasje med alt forbruksmateriell som disketter og manualer, gir kreditering lik verdi som under pkt. 6. Det tas forbehold om at frakt og forsikringsbetingelser er overholdt, og varene er i avtalt stand.

3.     Ved manglende originalemballasje på vare, krediteres 70% av varens fakturaverdi.

4.     Ved manglende forbruksmateriell, som disketter og manualer, krediteres 20% av varens fakturaverdi.

5.     Utstyr som ankommer i en vesentlig annen forfatning enn det som er avtalt, vil enten bli returnert til avsender for dens regning, eller faktureres for den merkostnad Move AS måtte ha for å få solgt produktet til opprinnelig pris.

6.     Returnerte varer krediteres med laveste av fakturert pris og gjeldende (kjente) pris på tidspunkt for utstedelse av saksnummer. I tillegg fratrekkes et returgebyr, på kr. 300 pr. returnerte vare.

 

Hvis de ovenstående vilkårene ikke er overholdt, vil produktene bli avvist fra Move AS og returnert til avsender.

Det krediteres ikke varer hvor returbestemmelsene ikke er oppfylt. Move AS skal så godt det lar seg gjøre, sørge for at kunden mottar kreditnota umiddelbart etter mottak og kontroll av returnerte produkter

 

Salgspant

 

Move AS har salgspant i det leverte utstyr, programmer og dokumentasjon inntil full betaling har

skjedd.